Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 1 de abril de 2017, Sup. 78

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 6/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública en els àmbits de personal docent no universitari i universitari, Forces Armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat i cossos de policia dependents de les comunitats autònomes per a 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 31 de març de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/296/2017, de 31 de març, per la qual s'estableixen els terminis màxims de resolució en els procediments que regula la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

  • Resolució de 30 de març de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents a l'any 2016.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 316/2017, de 31 de març, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de patents.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid