Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 31 de març de 2017, Sup. 77

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Correcció d'errors del Reial decret 112/2017, de 17 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament penitenciari militar.

  • Correcció d'errors del Reial decret 283/2017, de 24 de març, pel qual es fixen les plantilles reglamentàries d'oficials generals, oficials i suboficials de les Forces Armades per al període 2017-2021.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 12 de desembre de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que anul·la el Reial decret 639/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula la troncalitat, la reespecialització troncal i les àrees de capacitació específica, s'estableixen les normes aplicables a les proves anuals d'accés a places de formació i altres aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut i es creen i modifiquen determinats títols d'especialista.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 1/2017, de 14 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

  • Llei 1/2017, de 17 de febrer, de segona modificació del text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs propis aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 23 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid