Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 31 de març de 2017, Sup. 77

I. Disposicions generals

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PRINCIPAT D'ASTÚRIES

  • Llei 1/2017, de 17 de febrer, de segona modificació del text refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs propis aprovat pel Decret legislatiu 1/2014, de 23 de juliol.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid