Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 22 de abril de 2017, Sup. 96

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 396/2017, de 21 d'abril, pel qual es modifica el Reial decret 706/1997, de 16 de maig, pel qual es desplega el règim de control intern exercit per la Intervenció General de la Seguretat Social.

  • Resolució de 21 d'abril de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/360/2017, de 21 d'abril, per la qual es publica l'Acord de la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics de 2 de març de 2017, sobre condicions addicionals a complir per les comunitats autònomes adherides al Fons de finançament a comunitats autònomes, compartiment Fons de liquiditat autonòmic 2017.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid