Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 9 de maig de 2017, Sup. 110

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes de 2014 al Codi internacional sobre el programa millorat d'inspeccions durant els reconeixements de vaixells de càrrega a granel i petroliers, 2011 (Codi ESP 2011) adoptades a Londres el 21 de novembre de 2014 mitjançant la Resolució MSC.381(94).

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/399/2017, de 5 de maig, per la qual s'aproven els models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en el territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés i s'estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CANTÀBRIA

COMUNITAT FORAL DE NAVARRA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid