Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 10 de maig de 2017, Sup. 111

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Correcció d'errors del Reial decret 361/2017, de 8 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions al Consell General de l'Advocacia Espanyola i al Consell General dels Procuradors d'Espanya, en matèria de prestació d'assistència jurídica gratuïta, i al Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs per a l'assistència psicològica a les víctimes dels delictes, per a l'exercici pressupostari 2017.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/403/2017, de 8 de maig, per la qual s'autoritza un transvasament des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, de 7,5 hm³ per a proveïment per al mes de maig de 2017.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 31 de març de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima el recurs interposat i anul·la l'Acord del Consell de Ministres de 13 de febrer de 2015 pel qual es declara una reserva sobre part del domini públic maritimoterrestre situat a «Las Aletas», Puerto Real (Cadis).

COMISSIÓ NACIONAL DEL MERCAT DE VALORS

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CASTELLA-LA MANXA

  • Llei 1/2017, de 9 de març, per la qual s'estableixen mesures addicionals de protecció de la salut pública i del medi ambient per a l'exploració, la investigació o l'explotació d'hidrocarburs amb utilització de la tècnica de la fractura hidràulica.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid