Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de maig de 2017, Sup. 118

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord pel qual es modifica per segona vegada l'Acord d'associació entre els estats d'Àfrica, del Carib i del Pacífic, d'una banda, i la Comunitat Europea i els seus estats membres, de l'altra, signat a Cotonou el 23 de juny de 2000 i modificat per primera vegada a Luxemburg el 25 de juny de 2005, fet a Ouagadougou el 22 de juny de 2010.

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Ordre INT/433/2017, de 25 d'abril, per la qual es desplega l'article 2.3 del Reial decret llei 2/2017, de 27 de gener, pel qual s'adopten mesures urgents per pal·liar els danys causats pels últims temporals.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errades del Reial decret 744/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, en matèria de requisits específics per als gèneres i les espècies de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, requisits específics que han de complir els proveïdors, inspeccions oficials i requisits d'etiquetatge, precintament i embalatge.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid