Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de maig de 2017, Sup. 118

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Correcció d'errades del Reial decret 744/2016, de 30 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 929/1995, de 9 de juny, pel qual s'aprova el Reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters, en matèria de requisits específics per als gèneres i les espècies de plançons de fruiter destinats a la producció fructícola, requisits específics que han de complir els proveïdors, inspeccions oficials i requisits d'etiquetatge, precintament i embalatge.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid