Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 23 de maig de 2017, Sup. 122

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Terminació de l'Acord per a la promoció i protecció recíproca d'inversions entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia, fet «ad referendum» a Nova Delhi el 30 de setembre de 1997.

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 28 d'abril de 2017, de la Secretaria d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 31 de març de 2017, pel qual es revisen i es modifiquen els tipus d'interès efectius anuals vigents per als préstecs qualificats o convinguts concedits en el marc del programa 1996 del Pla d'habitatge 1996-1999, Pla d'habitatge 2002-2005 i Pla d'habitatge 2005-2008.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 487/2017, de 12 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 1401/2007, de 29 d'octubre, pel qual es regulen la composició, el funcionament i les competències de la Comissió Superior Qualificadora de Documents Administratius.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid