Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 27 de maig de 2017, Sup. 126

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 9/2017, de 26 de maig, pel qual es transposen directives de la Uniķ Europea en els āmbits financer, mercantil i sanitari, i sobre el desplaįament de treballadors.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/479/2017, de 19 de maig, per la qual s'aproven les directrius generals per a l'elaboraciķ dels currículums de l'ensenyament de formaciķ per a l'accés a les escales de tropa i marineria.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIĶ PÚBLICA

  • Reial decret 529/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre el valor afegit aprovat pel Reial decret 1624/1992, de 29 de desembre.

  • Reial decret 530/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reglament de la Junta Arbitral que preveu el Conveni econōmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat pel Reial decret 353/2006, de 24 de marį.

  • Reial decret 531/2017, de 26 de maig, pel qual es desenvolupa l'estructura orgānica bāsica del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat; es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgānica bāsica dels departaments ministerials; i es modifiquen els estatuts d'entitats del Departament que tenen la condiciķ de mitjā propi per adaptar la seva denominaciķ al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre.

  • Resoluciķ de 18 de maig de 2017, de la Direcciķ General de l'Agčncia Estatal d'Administraciķ Tributāria, per la qual s'aprova el model de solˇlicitud d'admissiķ als processos selectius i liquidaciķ de la taxa de drets d'examen.

  • Resoluciķ de 25 de maig de 2017, de la Presidčncia del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'ārea del monopoli.

MINISTERI DE LA PRESIDČNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 512/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'avaluacions i ascensos del personal de la Guārdia Civil.

  • Reial decret 534/2017, de 26 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialitzaciķ de determinats mitjans de defensa fitosanitāria.

  • Reial decret 536/2017, de 26 de maig, pel qual es crea i es regula la Comissiķ de seguiment, control i avaluaciķ que preveu el Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecciķ de consumidors en matčria de clāusules terra, i pel qual es modifica l'article 6 del Reial decret 877/2015, de 2 d'octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d'estalvi i fundacions bancāries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid