Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 13 de juny de 2017, Sup. 140

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 577/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reglament de destinacions del personal militar professional aprovat pel Reial decret 456/2011, d'1 d'abril.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Correcció d'errades de la Resolució de 9 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid