Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 19 de juny de 2017, Sup. 145

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Aplicació provisional del Bescanvi de notes pel qual es modifica l'Acord entre el Regne d'Espanya i la República de Sèrbia sobre el reconeixement recíproc i bescanvi dels permisos de conducció nacionals subscrit mitjançant bescanvis de notes de dates 27 de novembre de 2008 i 9 de març de 2009, fet a Madrid el 19 d'abril i el 24 de maig de 2017.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 12 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 578/2017, de 12 de juny, pel qual es modifiquen el Reial decret 9/2015, de 16 de gener, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'higiene en la producció primària agrícola; el Reial decret 379/2014, de 30 de maig, pel qual es regulen les condicions d'aplicació de la normativa comunitària en matèria d'autorització d'establiments, higiene i traçabilitat, en el sector dels brots i de les llavors destinades a la producció de brots, i el Reial decret 280/1994, de 18 de febrer, pel qual s'estableixen els límits màxims de residus de plaguicides i el seu control en determinats productes d'origen vegetal.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid