Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 21 de juny de 2017, Sup. 147

I. Disposicions generals

TRIBUNAL DE COMPTES

  • Resolució de 14 de juny de 2017, de la Presidència del Tribunal de Comptes, per la qual es publica l'Acord del Ple de 30 de maig de 2017, sobre modificació de la Instrucció general relativa a la remissió telemàtica al Tribunal de Comptes dels extractes dels expedients de contractació i de les relacions de contractes, convenis i encàrrecs de gestió subscrits per les entitats del sector públic estatal i autonòmic, aprovada per Acord del Ple de 28 de novembre de 2013.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid