Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 22 de juny de 2017, Sup. 148

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 2/2017, de 21 de juny, de modificació de la Llei 1/1996, de 10 de gener, d'assistència jurídica gratuïta.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 16 de juny de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 25 de juliol de 2006, per la qual es regulen les condicions d'assignació i el procediment d'aplicació de la interrompibilitat en el sistema gasista.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid