Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 1 de juliol de 2017, Sup. 156

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 683/2017, de 30 de juny, pel qual es modifica el Reglament de l'impost sobre societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, en relació amb la cobertura del risc de crèdit en entitats financeres.

  • Resolució de 30 de juny de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 684/2017, de 30 de juny, pel qual es declara la situació de sequera perllongada a la part espanyola de la demarcació hidrogràfica del Duero i s'adopten mesures excepcionals per a la gestió dels recursos hídrics.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 580/2017, de 12 de juny, pel qual es modifica el Reial decret 243/1992, de 13 de març, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 31/1988, de 31 d'octubre, sobre protecció de la qualitat astronòmica dels observatoris de l'Institut d'Astrofísica de Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid