Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 21 de juliol de 2017, Sup. 173

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució d'11 de juliol de 2017, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 11/2017, de 23 de juny, de mesures urgents en matèria financera.

  • Resolució d'11 de juliol de 2017, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2017, de 3 de juliol, pel qual es modifica el text refós de la Llei de propietat intel·lectual, aprovat per el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel que fa al sistema de compensació equitativa per còpia privada.

  • Resolució d'11 de juliol de 2017, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2017, de 7 de juliol, pel qual s'aprova una oferta d'ocupació pública extraordinària i addicional per al reforç de la lluita contra el frau fiscal, a la Seguretat Social, en l'àmbit laboral i del control de la despesa, per a la millora en la prestació de determinats serveis als ciutadans, i pel qual es creen especialitats en cossos i escales de l'Administració de l'Estat i els seus organismes públics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid