Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 27 de juliol de 2017, Sup. 178

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/697/2017, de 24 de juliol, per la qual es regula la formació de llistes d'aspirants a ocupar en règim d'interinitat places dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, a les ciutats de Ceuta i Melilla.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid