Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 28 de juliol de 2017, Sup. 179

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1690-2017, contra la disposició addicional 40a de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a 2017.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3277-2017, contra la Llei del Principat d'Astúries 2/2017, de 24 de març, de segona modificació de la Llei del Principat d'Astúries 3/2004, de 23 de novembre, de forests i ordenació forestal.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 3410-2017, contra la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 4/2017, del 28 de març, del Parlament de Catalunya, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2017.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 21 de juliol de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual s'aproven els preus de referència per calcular el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats corresponents al primer semestre de l'any 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid