Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 3 de agost de 2017, Sup. 184

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/747/2017, de 25 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre ECD/868/2015, de 5 de maig, per la qual es regula la visita pública als museus de titularitat estatal adscrits i gestionats pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i per l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid