Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de setembre de 2017, Sup. 211

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'1 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 827/2017, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

  • Ordre EIC/827/2017, de 30 d'agost, per la qual s'acorda l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de 2 euro commemoratives del Centre Històric de Santiago de Compostel·la.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid