Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de setembre de 2017, Sup. 211

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 827/2017, d'1 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 878/2015, de 2 d'octubre, sobre compensació, liquidació i registre de valors negociables representats mitjançant anotacions en compte, sobre el règim jurídic dels dipositaris centrals de valors i de les entitats de contrapartida central i sobre requisits de transparència dels emissors de valors admesos a negociació en un mercat secundari oficial.

  • Ordre EIC/827/2017, de 30 d'agost, per la qual s'acorda l'emissió, l'encunyació i la posada en circulació de monedes de 2 euro commemoratives del Centre Històric de Santiago de Compostel·la.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid