Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 7 de setembre de 2017, Sup. 215

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord administratiu entre el ministre d'Estat, el ministre de l'Interior de la República Francesa i el Ministeri de l'Interior del Regne d'Espanya relatiu al reforç de la cooperació en matèria de formació entre la Gendarmeria Nacional francesa i la Guàrdia Civil espanyola, fet a París el 23 d'agost de 2017.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Decret llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid