Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 8 de setembre de 2017

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Correcció d'errors de la Impugnació de disposicions autonòmiques (Títol V LOTC) núm. 4332-2017, contra la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid