Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 9 de setembre de 2017, Sup. 218

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 8 de setembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 4 de setembre de 2017, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 14 de juliol de 2017, pel qual es determina el nivell de correspondència al nivell del Marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior de la primera ocupació obtinguda a l'escala d'oficials de la Guàrdia Civil, a l'empara del que disposa la Llei 42/1999, de 25 de novembre, reguladora del règim del personal del cos de la Guàrdia Civil.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid