Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 13 de setembre de 2017, Sup. 221

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4362-2017, contra l'article 5 de la Llei de la Generalitat de Catalunya 17/2017, de l'1 d'agost, del Codi tributari de Catalunya i d'aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'Administració tributària de la Generalitat, atès que aprova determinats articles.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4386-2017, contra la Llei 20/2017, del 8 de setembre, de la Comunitat Autònoma de Catalunya anomenada «Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República».

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de les Esmenes de 2014 a l'annex del Protocol de 1997 que esmena el Conveni internacional per prevenir la contaminació pels vaixells, 1973, modificat pel Protocol de 1978 (Esmenes a les regles 2 i 13 i al suplement del certificat IAPP de l'annex VI del Conveni MARPOL) adoptades a Londres el 17 d'octubre de 2014, mitjançant la Resolució MEPC.258(67).

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid