Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 14 de setembre de 2017, Sup. 222

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 1302-2017, contra els articles primer (apartats 10 i 11) i segon (apartat 2) de la Llei de Múrcia 10/2016, de 7 de juny, de reforma de la Llei 6/2015, de 24 de març, de l'habitatge de la Regió de Múrcia, i de la Llei 4/1996, de 14 de juny, de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la Regió de Múrcia.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Correcció d'errors de les Esmenes de 2012 al Protocol de 1996 que esmena el Conveni sobre limitació de la responsabilitat nascuda de reclamacions de dret marítim, 1976, adoptades a Londres el 19 d'abril de 2012 mitjançant la Resolució LEG.5(99).

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid