Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 15 de setembre de 2017, Sup. 223

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 2796-2017, contra diversos preceptes i partides pressupostàries de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 13 de setembre de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual s'aprova el model de certificat de legitimació per a la immobilització de valors aportats com a garantia i expedits a favor de la Caixa General de Dipòsits.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid