Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de setembre de 2017, Sup. 228

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6330-2015, en relació amb la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Incident d'execució en relació amb diversos acords del Parlament de Catalunya de 6 de setembre de 2017 relatius a la tramitació de la proposició de llei del referèndum d'autodeterminació.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 6330-2015, en relació amb la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015. Incident d'execució respecte de l'acord de la Mesa del Parlament de Catalunya de 7 de setembre de 2017, d'admissió a tràmit de la proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/885/2017, de 19 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis als quals són aplicables els coeficients d'actualització dels valors cadastrals que estableixi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

  • Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, per la qual es declara la no-disponibilitat de crèdits en el pressupost de la Comunitat Autònoma de Catalunya per al 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid