Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de setembre de 2017, Sup. 229

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4332-2017, en relació amb la Resolució 807/XI del Parlament de Catalunya per la qual es designen els membres de la Sindicatura Electoral de Catalunya a l'empara de la disposició addicional tercera de l'anomenada Llei del Parlament de Catalunya 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 4333-2017, en relació amb el Decret 140/2017, de 7 de setembre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, de normes complementàries per a la realització del Referèndum d'Autodeterminació.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid