Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 11 de octubre de 2017, Sup. 245

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/966/2017, de 6 d'octubre, per la qual es fixen per a l'exercici 2017 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

  • Resolució de 9 d'octubre de 2017, de la Direcció General d'Ocupació, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l'any 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid