Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 20 de octubre de 2017, Sup. 253

I. Disposicions generals

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 894/2017, de 6 d'octubre, pel qual es modifica la denominació del Centre d'Ensenyament d'Helicòpters i es modifica el Reial decret 35/2010, de 15 de gener, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés i promoció i d'ordenació de l'ensenyament de formació en les Forces Armades.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Reial decret 895/2017, de 6 d'octubre, pel qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient i es modifica el Reial decret 424/2016, d'11 de novembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 898/2017, de 6 d'octubre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per a la contractació de serveis d'accés de banda ampla fixa d'alta velocitat a 30 megabits per segon.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid