Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 23 de octubre de 2017, Sup. 255

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1009/2017, de 18 d'octubre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de tècnic superior d'arts plàstiques i disseny en ebenisteria artística i es modifiquen diverses ordres de currículum dels títols de tècnic i tècnic superior d'arts plàstiques i disseny de la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució d'11 d'octubre de 2017, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'estableix un termini especial per a l'ingrés de les diferències resultants de l'aplicació de l'Ordre ESS/966/2017, de 6 d'octubre, per la qual es fixen per a l'exercici 2017 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid