Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 26 de octubre de 2017, Sup. 258

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 19 d'octubre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 15/2017, de 6 d'octubre, de mesures urgents en matèria de mobilitat d'operadors econòmics dins del territori nacional.

  • Resolució de 19 d'octubre de 2017, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2017, de 6 d'octubre, pel qual s'aprova la reactivació extraordinària i per un temps limitat del programa de requalificació professional de les persones que esgotin la seva protecció per desocupació.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4751-2017, contra diversos preceptes de la Llei de Catalunya 10/2017, del 27 de juny, de les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4752-2017, contra diversos preceptes de la Llei de la Comunitat Autònoma de Catalunya 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones en risc d'exclusió residencial.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 4814-2017, contra la Llei 21/2017, del 20 de setembre, de l'Agència Catalana de Protecció Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid