Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 27 de octubre de 2017

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CORTS GENERALS

  • Resolució de 27 d'octubre de 2017, de la Presidència del Senat, per la qual es publica l'Acord del Ple del Senat pel qual s'aproven les mesures requerides pel Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/1034/2017, de 27 d'octubre, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 21 d'octubre de 2017, pel qual, en aplicació del que disposa l'article 155 de la Constitució, es té per no atès el requeriment plantejat al M. H. Sr. President de la Generalitat de Catalunya, perquè la Generalitat de Catalunya procedeixi al compliment de les seves obligacions constitucionals i a la cessació de les seves actuacions greument contràries a l'interès general, i es proposen al Senat per a la seva aprovació les mesures necessàries per garantir el compliment de les obligacions constitucionals i per tal de protegir l'interès general esmentat.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid