Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 2 de novembre de 2017, Sup. 266

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Ordre ECD/1055/2017, de 26 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre ECD/2159/2014, de 7 de novembre, per la qual s'estableixen convalidacions entre mòduls professionals de formació professional del sistema educatiu espanyol i mesures per a la seva aplicació i es modifica l'Ordre de 20 de desembre de 2001, per la qual es determinen convalidacions d'estudis de formació professional específica derivada de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 954/2017, de 31 d'octubre, pel qual es disposa, en virtut de les mesures autoritzades amb data 27 d'octubre de 2017 pel Ple del Senat respecte de la Generalitat de Catalunya en aplicació de l'article 155 de la Constitució, l'adopció de diverses mesures respecte de l'organització de la Generalitat de Catalunya i el cessament de diferents alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya.

TRIBUNAL SUPREM

  • Sentència de 5 de setembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que estima en part el recurs interposat contra l'Ordre IET/2444/2014, de 19 de desembre, per la qual es determinen els peatges d'accés d'energia elèctrica per a l'any 2015, i n'anul·la l'article 5 de conformitat amb el que indica el fonament de dret quart.

BANC D'ESPANYA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid