Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 21 de novembre de 2017, Sup. 283

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 4952-2017, en relació amb l'apartat b) de la disposició addicional segona de la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de flexibilització i foment del mercat del lloguer d'habitatges.

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5049-2017, contra els articles 35; 36.1.a; 46.1 i 3; 59; 60.3, 4, 5 i 6; 61.1; 63.1; 65.2; 68.3; 69.1; 94.2; 102.1; 103.4, 7 i 8; 114.1; 122.3; 123; 126; 128 d; 144.3 i .6; 150.4; 154; 165.3; 174.2; 184.3; i la disposició transitòria primera de la Llei canària 4/2017, de 13 de juliol, del sòl i dels espais naturals protegits de Canàries.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Conveni per al reconeixement recíproc de punxons de prova d'armes de foc portàtils i Reglament amb annexos I i II, fets a Brussel·les l'1 de juliol de 1969. Decisions adoptades per la Comissió Internacional Permanent per a la Prova d'Armes de Foc Portàtils a la XXXIII Sessió Plenària, el 18 de maig de 2016 (decisions XXXIII-16 a XXXIII-30), i a la XXXIII Sessió Plenària, el 19 d'octubre de 2016 (decisions XXXIII-31 a XXXIII-41).

MINISTERI DE DEFENSA

  • Reial decret 918/2017, de 23 d'octubre, pel qual es modifica el Reglament d'avaluacions i ascensos en les Forces Armades i sobre l'accés a la condició de militar de carrera de militars de tropa i marineria, aprovat pel Reial decret 168/2009, de 13 de febrer.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 8 de novembre de 2017, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es fixen els preus del producte i els impostos especials aplicables a l'hulla, el fuel, el dièsel oil i el gasoil a aplicar en la liquidació del primer semestre de 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid