Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 29 de novembre de 2017, Sup. 290

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE L'INTERIOR

  • Resolució de 24 de novembre de 2017, de la Direcció General de Trànsit, per la qual es modifica la de 2 de gener de 2017, per la qual s'estableixen mesures especials de regulació del trànsit durant l'any 2017, incloent-hi la restricció temporal a la circulació de determinats tipus de vehicles a les carreteres N-232 i N-124 al seu pas per La Rioja.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 1005/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Pla rector d'ús i gestió de l'àrea protegida de les Illes Medes, aprovat pel Decret 222/2008, d'11 de novembre, s'estableixen les regles d'aplicació durant la seva vigència transitòria i es crea el Consell Científic del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Circular 3/2017, de 22 de novembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, per la qual s'estableixen els mecanismes d'assignació de capacitat a aplicar en les connexions internacionals per gasoducte amb Europa.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid