Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 30 de novembre de 2017, Sup. 291

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Programa d'educació, ciència, cultura, joventut i cooperació esportiva entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de l'Estat d'Israel per als anys 2017-2020, fet a Madrid el 7 de novembre de 2017.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1159/2017, de 28 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l'any 2018 el mètode d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques i el règim especial simplificat de l'impost sobre el valor afegit.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/1160/2017, de 21 de novembre, per la qual es modifica l'Ordre ETU/78/2017, de 31 de gener, per la qual es regulen determinats aspectes relacionats amb l'impost sobre el valor de l'extracció de gas, petroli i condensats i amb els perímetres de referència per a la determinació dels pagaments a propietaris de terrenys suprajacents a concessions d'explotació de jaciments d'hidrocarburs.

COMUNITAT AUTÒNOMA DEL PAÍS BASC

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid