Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 2 de desembre de 2017, Sup. 293

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial decret 1009/2017, d'1 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 437/1983, de 9 de febrer, sobre constitució i funcionament del Consell Fiscal, per facilitar la constitució de meses electorals a les fiscalies d'àrea.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució d'1 de desembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 1012/2017, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions per raons d'interès públic per a l'adequació d'infraestructures hidràuliques i del litoral que revesteixen un interès excepcional a la Comunitat Autònoma de Canàries.

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

  • Reial decret 1013/2017, d'1 de desembre, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a les organitzacions associades de repartiment encarregades del repartiment d'aliments i del desenvolupament de mesures d'acompanyament, en el marc del Programa operatiu sobre ajuda alimentària del Fons d'ajuda europea per a les persones més desfavorides a Espanya 2017.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid