Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 6 de desembre de 2017, Sup. 296

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Entrada en vigor de l'Acord multilateral entre la República d'Albània, Bòsnia i Hercegovina, la República de Bulgària, la República de Croàcia, la Comunitat Europea, la República d'Islàndia, l'Antiga República Iugoslava de Macedònia, el Regne de Noruega, Sèrbia i Montenegro, Romania i l'Administració Provisional de les Nacions Unides a Kosovo sobre la creació d'una zona europea comuna d'aviació (ZECA), fet a Luxemburg el 9 de juny de 2006.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 999/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Resolució de 5 de desembre de 2017, de la Direcció General del Tresor, per la qual s'actualitza l'annex 1 inclòs a la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.

BANC D'ESPANYA

  • Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

COMISSIÓ NACIONAL DELS MERCATS I LA COMPETÈNCIA

  • Correcció d'errors de la Circular 3/2017, de 22 de novembre, de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, relativa als mecanismes d'assignació de capacitat a aplicar en les connexions internacionals per gasoducte amb Europa.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid