Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 16 de desembre de 2017, Sup. 305

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes aprovades a París el 15 de novembre de 2017 a l'annex I, Llistes de substàncies i mètodes prohibits de 2018, de la Convenció internacional contra el dopatge a l'esport, feta a París el 18 de novembre de 2005.

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1227/2017, de 5 de desembre, per la qual s'aprova el plec de bases que han de regir la convocatòria de llicències generals per al desenvolupament i l'explotació d'activitats de joc de la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

  • Resolució de 15 de desembre de 2017, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de l'àrea del monopoli.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial decret 1035/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula l'establiment i el canvi de port base dels vaixells pesquers, i pel qual es modifica el Reial decret 1549/2009, de 9 d'octubre, sobre ordenació del sector pesquer i adaptació al Fons Europeu de la Pesca.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid