Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 15 de gener de 2018, Sup. 13

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 29 de desembre de 2017, de la Direcció General d'Ordenació del Joc, per la qual s'acorda autoritzar una modalitat de liquiditat diferent de la pròpia de la participació dels jugadors amb registre d'usuari espanyol per al joc de pòquer en línia, i per la qual es modifiquen determinades resolucions sobre les activitats de joc que preveu la Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Resolució de 2 de gener de 2018, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifica la de 16 de juliol de 2004, sobre determinació de funcions en matèria de gestió recaptadora de la Seguretat Social.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Resolució de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli per canalització.

  • Resolució de 10 de gener de 2018, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es publiquen els nous preus màxims de venda, abans d'impostos, dels gasos liquats del petroli envasats, en envasos de càrrega igual o superior a 8 kg, i inferior a 20 kg, exclosos els envasos de mescla per a usos dels gasos liquats del petroli com a carburant.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid