Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 18 de gener de 2018, Sup. 16

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Acord entre l'Autoritat d'Aviació Civil del Regne d'Espanya i el Ministeri Federal de Transport, Innovació i Tecnologia de la República d'Àustria relatiu a l'aplicació de l'article 83 bis del Conveni d'aviació civil internacional, fet a Viena i Madrid, el 30 de novembre i l'1 de desembre de 2017.

TRIBUNAL SUPREM

  • Interlocutòria de 8 de novembre de 2017, de la Sala Tercera del Tribunal Suprem, que no té per executada en la seva integritat la Sentència de 20 de juny de 2016 i anul·la l'Ordre ETU/555/2017, de 15 de juny, pel que fa a la reducció a quinze anys de la vida reguladora útil de les instal·lacions de tractament de purins (article 5), a la disposició transitòria única i al nombre d'hores equivalents de funcionament mínim de l'annex I, apartat 2, així com de les hores equivalents de funcionament que recull l'annex III.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid