Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 17 de gener de 2018, Sup. 15

Índex d'accés

I. Disposicions generals

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5884-2017, contra l'Acord del Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, mitjançant el qual s'autoritza al Govern de l'Estat l'aplicació a la Generalitat de Catalunya de mesures a l'empara del que preveu l'article 155 de la CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5771-2017, en relació amb la disposició addicional tercera de la Llei del Parlament de Catalunya 12/1987, de 28 de maig, sobre regulació del transport per carretera mitjançant vehicles de motor, introduïda per l'article 147 de la Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica, per possible vulneració dels articles 25, 149.1.6a i 149.1.29a CE.

  • Qüestió d'inconstitucionalitat núm. 5907-2017, en relació amb l'article 9.a de la Llei 9/2008, de 4 de desembre, de Castella-la Manxa, de mesures en matèria de tributs cedits, per possible vulneració dels articles 14 i 31.1 de la CE.

  • Impugnació de disposicions autonòmiques (títol V LOTC) núm. 5128-2017, contra l'Acord GOV/138/2017, de 2 d'octubre, del Govern de la Generalitat de Catalunya, pel qual es crea la Comissió especial sobre la violació de drets fonamentals a Catalunya.

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Protocol de l'Acord d'estabilització i associació entre les Comunitats Europees i els seus estats membres, d'una banda, i Bòsnia i Hercegovina, de l'altra, per tenir en compte l'adhesió de la República de Croàcia a la Unió Europea.

MINISTERI DE DEFENSA

  • Ordre DEF/1340/2017, de 20 de desembre, per la qual es regulen la composició, les comeses i el funcionament de la Junta Militar de Combustibles i Lubrificants de les Forces Armades.

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Reial decret 4/2018, de 12 de gener, pel qual s'aproven els Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics i Pèrits de Telecomunicació (COITT).

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

  • Resolució INT/3014/2017, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen les restriccions a la circulació durant l'any 2018.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid