Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 29 de gener de 2018, Sup. 26

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Resolució de 16 de gener de 2018, conjunta de la Subsecretaria de Foment i de la Subsecretaria d'Hisenda i Funció Pública, per la qual es modifica la de 12 de juny de 2001, sobre bescanvi de signes de franqueig denominats en pessetes per altres de denominats en euros.

MINISTERI D'OCUPACIÓ I SEGURETAT SOCIAL

  • Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es despleguen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, atur, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2018.

  • Ordre ESS/56/2018, de 26 de gener, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar inclosos en els grups segon i tercer.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid