Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 30 de gener de 2018, Sup. 27

Índex d'accés

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/66/2018, de 26 de gener, per la qual es fixen els tributs i recàrrecs considerats a l'efecte dels suplements territorials i es desenvolupa el mecanisme per obtenir la informació necessària per a la fixació dels suplements territorials en relació amb els peatges d'accés d'energia elèctrica corresponents a l'exercici 2013.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid