Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dilluns 5 de febrer de 2018, Sup. 32

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Bescanvi de cartes entre el Regne d'Espanya i l'Organisme Internacional d'Energia Atòmica (OIEA) per a la celebració d'un curs internacional sobre seguretat física nuclear, fet a Viena el 29 de maig de 2017, el 28 de novembre de 2017 i el 12 de gener de 2018.

MINISTERI D'EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Resolució de 24 de gener de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de gener de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de màster i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 24 de gener de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de gener de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de doctor i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

  • Resolució de 24 de gener de 2018, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres de 19 de gener de 2018, pel qual s'estableix el caràcter oficial de determinats títols de grau i la seva inscripció en el Registre d'universitats, centres i títols.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid