Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dissabte 10 de febrer de 2018, Sup. 37

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Resolució de 9 de febrer de 2018, de la Presidència del Comissionat per al Mercat de Tabacs, per la qual es publiquen els preus de venda al públic de determinades labors de tabac en expenedories de tabac i timbre de la Península i les Illes Balears.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Reial decret 60/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifica el Reial decret 1932/1998, d'11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars.

  • Reial decret 61/2018, de 9 de febrer, pel qual es crea i regula el Consell Superior de l'Esport Militar.

MINISTERI D'ECONOMIA, INDÚSTRIA I COMPETITIVITAT

  • Reial decret 62/2018, de 9 de febrer, pel qual es modifiquen el Reglament sobre la instrumentació dels compromisos per pensions de les empreses amb els treballadors i beneficiaris, aprovat pel Reial decret 1588/1999, de 15 d'octubre, i el Reglament de plans i fons de pensions, aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer.

COMUNITAT AUTÒNOMA D'ANDALUSIA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid