Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 13 de febrer de 2018, Sup. 39

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ENERGIA, TURISME I AGENDA DIGITAL

  • Ordre ETU/114/2018, de 8 de febrer, per la qual es modifica l'Ordre CTE/711/2002, de 26 de març, per la qual s'estableixen les condicions de prestació del servei de consulta telefònica sobre números d'abonat.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Correcció d'errades del Reial decret 999/2017, de 24 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 506/2013, de 28 de juny, sobre productes fertilitzants.

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LA RIOJA

COMUNITAT AUTÒNOMA D'EXTREMADURA

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid