Butlletí Oficial de l'Estat

Ministeri de la Presidència Butlletí Oficial de l'Estat

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 15 de febrer de 2018, Sup. 41

Índex d'accés

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AFERS EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA I PER A LES ADMINISTRACIONS TERRITORIALS

  • Ordre PRA/122/2018, de 7 de febrer, per la qual es crea l'òrgan administratiu encarregat de l'execució del programa de suport a la celebració de l'esdeveniment d'interès públic excepcional «Pla de foment de la lectura (2017-2020)».

BANC D'ESPANYA

  • Correcció d'errors i d'errades de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid